ارسال آثار

شما برای ارسال آثار خود میتوانید از طریق فرم روبرو اقدام نمایید.

برای بارگزاری فایل ، دقت داشته باشید که فایل شما pdf باشد.

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .